درباره ما

موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در سال 1393 با هدف ایجاد یک موسسه مطالعاتی کاملا خصوصی، به عنوان بازوی مشاوره ای بخش خصوصی واقعی ایران توسط آقای دکتر سیامک قاسمی تاسیس گردید.

رویکرد موسسه در همه سالهای فعالیت خود تمرکز بر ارائه خدمات کاربردی برای مدیران و سرمایه گذاران بخش خصوصی ایران در سه بخش مشاوره، آموزش و تحقیق بوده است. فعالیت های مشاوره ای موسسه با تمرکز بر تحلیل محیط کسب و کار برای شرکت ها و کسب و کارهای مختلف، ارائه راهکار و استراتژی های عملیاتی برای مدیران بوده و این موسسه در همه سالهای فعالیت خود تلاش نموده است تا در کنار شرکت ها، با تحلیل آخرین تحولات محیطی، استراتژی های عملیاتی مالی و اقتصادی مدیریتی بهینه را ارائه نماید. موسسه بامداد در بخش آموزش نیز، دوره های آموزشی و کاربردی اقتصادی، مالی و مدیریتی برای مدیران و کارشناسان ارشد بخش خصوصی واقعی ایران ارائه می نماید. این دوره های آزاد صرفا جهت توانمندسازی طبقه مدیریتی ایران بوده است. همچنین موسسه بامداد با تحلیل و بررسی آخرین تحولات اقتصادی بین المللی و داخلی، آخرین تحلیل های خود از این تحولات را به طور متناوب به مخاطبان خود ارائه می کند. ما در موسسه بامداد، همواره در تلاش هستیم تا دانش مشاوره و آموزش های مدیریتی را توسعه داده و در شرایط پیچیده اقتصادی، توانمندی های بخش خصوص واقعی ایران را توسعه دهیم.