موسسه مطالعات اقتصادی بامداد

بازوی مشاوره ای بخش خصوصی واقعی ایران

تست 6
تست 7
12
13
14
تست تست 2

خدمات موسسه بامداد

مشاوره به شرکت‌ها، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری

مشاوره به شرکت‌ها، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری

(اقتصادی، مالی، استراتژی و سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی و بین‌المللی)

باشگاه مدیران بامداد پلاس

باشگاه مدیران بامداد پلاس

گروه مشاوره VIP و کوچینگ اقتصادی

دوره‌های آموزشی و سمینارها

دوره‌های آموزشی و سمینارها

(اقتصادی، سرمایه‌گذاری، استراتژی و ...)

مشاوره موردی

مشاوره موردی

اقتصادی و سرمایه‌گذاری (حضوری و آنلاین)

دوره ها و سیمنارها

به سوی تحول

به سوی تحول

دوازدهمین دوره آموزشی............

چشم‌انداز اقتصاد جهان و بازارهای بین‌المللی در سال 2024

چشم‌انداز اقتصاد جهان و بازارهای بین‌المللی در سال 2024

مدرسین: دکتر سیامک قاسمی - شیوا رخشانی - امیر خدری

ایران 1403

ایران 1403

دوازدهمین سمینار بزرگ سالانه

توسعه‌یافتگی ایران

توسعه‌یافتگی ایران

موسسه مطالعات اقتصادی بامداد برگزار می‌کند

مطالب برگزیده